2014-15 навчальний рік

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік


п/п
Тематика Дата проведення Відповідальний за проведення
1 Наказ про організацію методичної роботи Вересень Барановська С.М.
Запольська Г.В.
2 Розподіл годин варіативної частини 30.08 Барановська С.М.
Запольська Г.В.
3 Затвердження календарних планів До 15.09. Барановська С.М.
Запольська Г.В.
4 Затвердження складу НМР.
Організаційне засідання НМР.
Співбесіди з головами МО про планування методичної роботи.
Вересень Барановська С.М.
Запольська Г.В.
5 Організація проведення предметних тижнів У відповідності з робочим планом Барановська С.М.
Запольська Г.В.
Голови МО
6 Організація проведення олімпіад з навчальних предметів У відповідності з робочим планом

Миколаєнко О.В.
Голови МО

7 Організація роботи МАН У відповідності з робочим планом Барановська С.М.
Голови МО
8 Фронтальний контроль за станом викладання предметів За планом Адміністрація
Голови МО
9 Наступність у навчанні 5-х класів
Класно-узагальнюючий контроль у 1-х класах. Засідання МР.
Жовтень
Січень
Барановська С.М.
Запольська Г.В.
10 Стан відвідування учнями школи Постійно за планом Миколаєнко О.В.
11 Підготовка та проведення педрад Жовтень
Січень
Березень
Серпень
Адміністрація школи
12 Засідання НМР Січень Адміністрація школи
13 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів Грудень
Квітень
Барановська С.М.
Запольська Г.В.
14 Засідання НМР Березень Адміністрація школи
15 Організація та проведення державної підсумкової атестації Квітень
Травень
Барановська С.М.
Запольська Г.В.
16 Проведення круглих столів у початковій школі за участю шкільного психолога, вчителів початкових класів За планом Запольська Г.В.
Даниленко І.О.
Вчителі
17 Засідання МР Травень Барановська С.М.
Запольська Г.В.
18 Методичні оперативки у початкових класах За планом Запольська Г.В.
19 Консультації для вчителів з навчально-виховної роботи в класах
Атестація педагогічних працівників
За планом За планом Запольська Г.В.
Барановська С.М.