Скарбничка

Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України

                                                                      

 

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

В. О. Сухомлинський.

Патріотизм (від латинського patria – країна, вітчизна, батьківщина) – це любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

Історичне джерело патріотизму – це формування зв’язків з рідною землею, рідною мовою, народними традиціями, звичаями та культурою.

В організації виховної роботи (цілісної системи патріотичного виховання) потрібно враховувати визначення базових понять:

 • моральне виховання ;
 • громадянське виховання;
 • національне виховання;
 • патріотичне виховання.

Активні методи виховання дітей шкільного віку:

 • ситуаційно-рольові ігри,
 • метод відкритої трибуни, 
 • соціально-психологічні тренінги, 
 • інтелектуальні аукціони, 
 • ігри-драматизації, 
 • створення проблемних ситуацій 
 • ситуацій успіху, 
 • аналіз конфліктів.

У підлітковому віці виховується духовно осмислений патріотизм, який об’єднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав і свобод.

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не тільки ідентифікують себе з українським народом, але хочуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні.

Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та інтересів

Єдність суспільних інтересів, інтересів самої особистості і завдань, що стоять перед навчальним закладом, визначає сутність виховного процесу  педагогічного колективу.

Виховна мета: Забезпечення умов для самореалізації особистості, відповідно до її здібностей через засвоєння родинних, шкільних та національних традицій, формування активної позиції громадянина, екологічної грамотності, утвердження здорового способу життя.

Основні цінності: дитина, творчість, особистість.

Головне завдання: створення умов для розвитку творчої різнобічно розвинутої особистості.

Діти не народжуються працьовитими чи лінивими,скромними чи хвалькуватими, гуманними чи жорстокими, творчо обдарованими чи бездарними, а стають такими за певних умов їхнього життя й виховання. Залежно від них на основі однакових природних даних виростають, за словами Г. Сковороди, «різні плоди».

Основними завданнями навчально-виховного процесу є:

 • впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та    інформаційних технологій у навчально-виховному процесі; 
 • формування позитивної мотивації у учнів на здоровий спосіб життя; 
 • виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку    особистості; 
 • створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату;
 • співпраця колективу ліцею з батьками.

Пріоритетні напрямки виховного процесу в школі:

 • формування сучасної особистості; 
 • громадське виховання; 
 • національно-патріотичне виховання; 
 • превентивне виховання; 
 • фізичне виховання; 
 • художньо-естетичне виховання; 
 • трудове виховання; 
 • екологічне виховання; 
 • родинно-сімейне виховання; 
 • розвиток учнівського самоврядування; 
 • розвиток інтелектуального руху через організацію інтелектуальних ігор.

Діяльність колективу націлена на виконання завдань щодо формування громадянина-патріота України, виховання якостей свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до вибору свого місця в житті, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, готового для подальшої освіти і трудової діяльності, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.