Проект "Енергоефективність школи"

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ МАЙБУТНЄ

Проект «Енергоефективні школи» стартував у школі 4 лютого 2013 року. Те, що саме школа повинна виховувати свідому особистість, яка умітиме берегти, те, що напрацьовано суспільством, немає сумніву. Уміле, бережливе використання енергії - майбутнє нашої держави. 

Це зуміли довести учні на презентації проекту, на якому були представники всіх шкіл району, а також Світлана Лаговська, директор НМЦ, Олена Федорян, начальник відділу середньої освіти Департаменту освіти, науки, молоді та спорту та представники Інституту місцевого розвитку.

Сутність проекту:

Проект зорієнтований на інтеграцію в систему освіти питань енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів

Виконавці проекту: учнівський, педагогічний колектив, технічний персонал , батьківська громадськість.

Мета проекту:

удосконалення системи роботи з питань інтеграції теплозбереження в навчально-виховний процес та придбання учнями, педагогами та батьками необхідного рівня побутових знань з теплозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження.

Завдання проекту:

  • Активізація участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у закладі та вдома.
  • Підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі енергозберігаючих технологій.
  • Усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища.
  • Формування у підростаючого покоління стійких теплозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя.
  • Виховання свідомої особистості громадянина України, яка дбайливо ставиться до природних ресурсів.
  • Виявлення здатностей учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією.
  • Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.