Педагогічна рада 26.10.17

26 жовтня 2017 року в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 імені О.К. Антонова була проведена педагогічна рада «Організація роботи над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів як підготовка особистості до успіху в сучасних умовах життя шляхом створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу» на 2017-2022 навчальні роки» з таким порядком денним:

1. Планування роботи над науково-методичною проблемою на 2017-2022 навчальні роки (заступники директора з навчально-виховної роботи Барановська С.М., Запольська Г.В.).

2. Діагностика готовності педагогічного колективу до роботи над реалізацією науково-методичної проблеми (психолог школи Нікітіна М.І.).

3. Втілення ідеї  Концепції «Нова українська школа» у скоригованій програмі з російської мови (вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ємбакова Т. Ю.).

4. Практичне спрямування викладання російської мови в 10-11 класах (вчитель російської мови та зарубіжної літератури Пророченко В.Г.).

5. Адаптація учнів 5-х класів до навчання (заступник директора з навчально-виховної роботи Барановська С.М.).

6. Профілактика дитячого травматизму. Хід виконання заходів з охорони здоров'я (заступник директора з навчально-виховної роботи Запольська Г.В.).

З усіх розглянутих питань педрадою прийняті відповідні рішення.

Зокрема одним із найважливіших напрямків роботи педколективу вважати послідовне впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в системі навчально-виховної роботи.

  План та рішення педагогічної ради

"Організація роботи над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів як підготовка особистості до успіху в сучасних умовах життя шляхом створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору школи

на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу»

на 2017-2022 навчальні роки», 26 жовтня 2017 р.

Питання

Виступаючі

Рішення/терміни виконання

Відповідальні

1

 

Планування роботи над науково-методичною проблемою на 2017-2022 навчальні роки.

Заступники директора з навчально-виховної роботи

Барановська С.М.

Запольська Г.В.

Організувати роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою відповідно плану. (Протягом року)

Заступники директора з навчально-виховної роботи

Голови МО

2

Діагностика готовності педагогічного колективу до роботи над реалізацією науково-методичної проблеми

Психолог школи

Нікітіна М.І.

Продовжувати самоосвітню роботу з підвищення професійного рівня педагога (Постійно)

Вчителі

3

Втілення ідеї  Концепції нової української школи у скоригованій програмі з російської мови.

Вчитель російської мови

 Ємбакова Т. Ю.

Послідовно впроваджувати механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні російської мови в основній школі (Постійно).

Вчителі російської мови

4.

Практичне спрямування викладання російської мови в 10-11 класах.

Вчитель російської мови

 Пророченко В.Г.

Спрямовувати вивчення функціональної стилістики, культури мовлення та риторики на розвиток вмінь та навичок, що відповідають вимогам комунікативно-діяльнісного підходу до навчання в старшій школі (Постійно)

Вчителі російської мови

5

Адаптація учнів 5-х  класів до навчання.

 

Барановська С.М.

Провести тиждень взаємовідвідування уроків вчителів класів І-ІІ ступеню з метою покращення адаптації учнів 5-х класів до навчання (Квітень 2017)

Використовувати рекомендації психолога у своїй роботі вчителям, які викладають у 5-х класах (Постійно)

Заступники директора з навчально-виховної роботи

Вчителі

6

Профілактика дитячого травматизму. Хід виконання заходів з охорони здоров'я

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Запольська Г.В.

Провести профілактичні бесіди з питань попередження дитячого травмування (27 жовтня)

Класні керівники

 

img_20171026_161424.jpg img_20171026_161606.jpg img_20171026_161706.jpg