Пам’ятка для батьків майбутніх першокласників

Оформлення медичних документів

 • Прийом дітей  в 1 клас здійснюється на підставі  спільного наказу МОН та МОЗ  № 1\9-500 від 29.09.14 та  04.01.16 №28103:
   
 • Форма № 026\0 (медична картка), яка оформлюється в центрах первинної медико-санітарної допомоги за містом проживання з  висновками про стан здоров’я  дитини, медоглядом відповідних спеціалістів  і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною,  в кінці запису медогляду  печатка і підпис педіатра та завідуючого педіатричного  відділення;
   
 • Лабораторні дослідження (аналіз крові, сечі, калу на яйцеглист) не більше 3 місяців за строком  і  з внесенням інформації у форму № 026\о;
   
 • Інформація про щеплення (форма № 063\0) у 3-х екземплярах;
   
 • Форма № 026\0 завірена закладом, в якому вона оформлювалась, на титульному листі стоїть печатка.
   
 • Згідно із Законами України « Про захист населення від інфекційних хвороб» (стаття 12 і 15) та « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюваннями на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір профілактичні щеплення є обов’язковими. Дітям,  яким на момент вступу до школи  (01.09.17) виповнилось  6 років, повинні бути  зроблені  щеплення згідно календарного плану;
   
 • Дітям , які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплення, відвідування дитячого закладу не дозволяється. Питання  щодо  відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).
   
 • Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідного висновку  ЛКК лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної)  форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.