Наказ про попередження порушень при надходженні позабюджетних коштів

 «05»вересня 2017р                                                                          №266

 
Про попередження порушень при
надходженні позабюджетних коштів
 
Відповідно до ст..53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про обєднання громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222, «Про затвердження порядку отримання благодійних ( добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров᾿я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»,  наказу Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 17 жовтня 2013 року №791 «Про дотримання навчальними закладами міста Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів», наказу УОМС №91 від 03.03.2017р. «Про попередження порушень при надходженні позабюджетних коштів до навчальних закладів Святошинського району м. Києва», листа УОМС від 05.09.2017   № 107-37-2094 «Про наявність благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах Святошинського району міста Києва», та з метою забезпечення конституційного права громадян на доступність і безоплатність освіти у державних та комунальних навчальних закладах, попередження порушень керівниками навчальних закладів при наданні платних послуг,
 
 НАКАЗУЮ:
 
1. Заборонити участь працівників школи у керівництві благодійним фондом. 
2. Заборонити збори надходжень до благодійного фонду педагогічними працівниками школи.
3. Заборонити збір коштів на потреби навчального закладу, на оплату додаткових освітніх послуг та репетиторства, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.
4. Благодійні внески батьків  є виключно добровільними.
5. Довести даний наказ до відома батьків та працівників школи під особистий підпис. Розмістити його на інформаційному  стенді для батьків школи.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
                                     Директор школи                                  Л.В.Жук