Кафедра російської мови та та літератури, зарубіжної літератури

Пророченко
Вікторія Генадіївна

Ємбакова
Тамара Юріївна

Коровка
Ніна Іванівна